calivitamlm.pl

jakie witaminy dla 6 miesiecznego niemowlaka

jakie witaminy dla 6 miesiecznego niemowlaka

Masz również prawo do takiej ochrony, gdy zostało wykorzystane wszystkie zalety COBRA dla którego eligible. Więcej informacji o COBRA, zobacz nasz arkusz „Medicare i inne Health Insurance Coverage” w cahealthadvocates.org.

Zdarzenie 2.

Kiedy wyjść z obszaru geograficznego służył przez Medigap plan. Na przykład, jeśli masz Medigap kupił podczas pobytu w innym państwie, które nie obejmie cię w tym stanie, masz 6 miesięcy w celu zastąpienia tej polityki bez przesiewowych zdrowia ,

Zdarzenie 3.

Gdy kończy się zasięg opieki zdrowotnej ze względu na zamknięcie bazy wojskowej, albo dlatego, że baza wojskowa nie jest już oferuje usługi opieki zdrowotnej, oddalania się od podstawy, lub już nie są uprawnieni do otrzymywania świadczeń opieki zdrowotnej w tej bazie.

Zdarzenie 4.

Gdy tracisz uprawnień do Medi-Cal korzyści z powodu wzrostu dochodów lub majątku, albo jesteś zobowiązany do zapłaty udziału kosztów przed Medi-Cal zapłaci za opiekę.

Uwaga: W przypadku zdarzenia 4 wspomniano powyżej, wybór Medigap planów zależy od age. Jeśli jesteś 65 lat lub więcej, można wybierać spośród wszystkich Medigap planów, które są dostępne w sprzedaży od każdego przedsiębiorstwa w danym obszarze geograficznym .a Jeśli są młodsze niż 65 lat (a nie masz ESRD), można wybrać a, B, C lub F. można również wybrać H, i lub J lub K lub L, jeśli firma sprzedaje któregokolwiek z tych planów, ale fi rma ma prawo do decydowania, które z tych planów będzie można sprzedać.

– autor artykułu